Goede kansen voor geschoolden Hoogovens; Arbeidsbureaus noemen deel personeel Hoogovens moeilijk herplaatsbaar

AMSTERDAM, 18 SEPT. Voor het eenvoudiger geschoolde administratief personeel van Hoogovens zal het moeilijk zijn om, na gedwongen ontslag, in Noord-Holland een nieuwe baan te vinden. De kansen voor het overige Hoogovens-personeel zouden daarentegen niet ongunstig zijn, menen de directies van de regionale besturen arbeidsvoorziening (RBA's) in Haarlem en Alkmaar. Dit is te danken aan een redelijk stabiele arbeidsmarkt in Noord-Holland, waar de geregistreerde werkloosheid nauwelijks boven het landelijk gemiddelde uitstijgt.

“Geschoolde mensen op het gebied van logistiek, financiën en automatisering zijn in onze regio makkelijker te plaatsen dan het simpeler geschoolde stafpersoneel. Functies waarvan er bij wijze van spreken dertien in een dozijn gaan”, zegt regionaal directeur A. Ruimschotel van het RBA in Alkmaar. Voor het produktiepersoneel ziet Ruimschotel genoeg mogelijkheden, met name in de metaalsector.

Afgelopen maandag maakte de directie van het staalbedrijf van Hoogovens bekend dat er volgend jaar 2300 arbeidsplaatsen verdwijnen, waaronder 1000 gedwongen ontslagen. Van het leidinggevend- en kaderpersoneel (2.000 werknemers) moet 25 procent verdwijnen, van het uitvoerend personeel (12.000 werknemers) moet 12,5 procent de fabriek verlaten. Hoogovens hoopt zo in 1993 weer uit de verliezen te komen.

RBA-directeur Ruimschotel tekent overigens aan dat het personeel van de staalfabriek de kans loopt bij een nieuwe baan aanzienlijk in beloning achteruit te gaan. Een werknemer die in vijf-ploegendienst werkt, verdient nu gemiddeld tussen de 2800 en 3000 gulden netto per maand, inclusief alle toeslagen voor onregelmatig werk. Ruimschotel: “Hoogovens is een sociaal bedrijf, waar mensen in lagere functiegroepen redelijk verdienen. Het zal ingewikkeld zijn een baan op hetzelfde niveau voor dezelfde salariëring te vinden.”Ruimschotel waarschuwt verder voor verdringing van andere groepen op de arbeidsmarkt. “Het personeel van Hoogovens komt uit een werkende positie. Werkgevers vinden dit vaak een aantrekkelijker categorie dan bij voorbeeld langdurig werklozen en allochtonen.”

Het overgrote deel van de werknemers van Hoogovens heeft zich in de loop der jaren geconcentreerd rondom drie plaatsen: Beverwijk, Alkmaar en Den Helder. Het RBA Haarlem is verantwoordelijk voor het gebied dat van de IJmond via Haarlem tot Amstelveen loopt. De werkloosheid in dit gebied is relatief laag. In 1991 lag de geregistreerde werkloosheid hier op 2 procent tegenover een landelijk gemiddelde van 4 procent. Volgend jaar verwacht het RBA Haarlem ruim 13.000 vacatures binnen te krijgen, waarvan er waarschijnlijk 4.500 vervuld worden. De distributiesector rond Schiphol en de tuinbouw in de regio Hoofddorp/Amstelveen zullen daarvan de helft voor hun rekening nemen.

“Schiphol is voor ons de grote aanjager van werkgelegenheid”, meent regionaal directeur A. Gooijert van het RBA Haarlem. “Ons filiaal heeft daar non-stop 2.000 vacatures openstaan en dan mag je aannemen dat daar mogelijkheden zijn. Daarbij moet ik wel zeggen dat we geen inzicht hebben in het soort mensen dat Hoogovens straks aanbiedt.”

Ook Hoogovens zelf heeft daar nog geen concrete voorstellen over naar buiten gebracht. “Het is nog te vroeg om te zeggen welk gekwalificeerd personeel in welke vakgebieden moet verdwijnen”, aldus een woordvoerder. Onder de werknemers van Hoogovens bestaat grote onduidelijkheid wie straks tothet zogenaamde leidinggevend- en stafpersoneel zal behoren. Op de ledenvergadering van de Industriebond FNV deze week bleek dat sommigen vrezen dat de kwalificaties voor deze groep personeelsleden naar beneden worden bijgesteld. Op deze manier zouden de ontslagen meer lager gekwalificeerd personeel treffen dan in eerste instantie door de Hoogovens-directie is aangegeven.

    • Yaël Vinckx