Gedwongen ontslag niet geheel uitgesloten; Fokker: 300 banen weg; 5000 man werken korter

ROTTERDAM, 18 SEPT. Vliegtuigbouwer Fokker heeft voor 5.000 van de 12.500 personeelsleden werktijdverkorting aangevraagd. Daarnaast zal voor 300 werknemers een andere baan worden gezocht, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Aanvankelijk wilde Fokker 950 banen schrappen, maar dit aantal is nu teruggebracht tot 300. Fokker zegt alle maatregelen te nemen om gedwongen ontslagen te voorkomen, maar wilde de vakbonden geen garantie geven.

Afgelopen nacht bereikte Fokker overeenstemming met de bonden over werktijdverkorting en andere maatregelen. Vanochtend diende het bedrijf de aanvraag in bij het ministerie van sociale zaken.

De werktijdverkorting is nodig met het oog op tegenvallende orders voor de Fokker 50. De komende twee jaar zullen in totaal 58 vliegtuigen van dit type worden gebouwd in plaats van de eerder geplande 68 stuks. Het aantal straalvliegtuigen (Fokker 100) zal tot in 1994 op het huidige niveau worden gehandhaafd. Fokker had eerder aangekondigd de jaarproduktie van dit type te verhogen van 58 naar 69 toestellen.

De komende drie maanden zal Fokker onderzoeken hoe gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen. Zo is het de bedoe ling dat in ieder geval honderd werknemers van 55 jaar en ouder gebruik maken van een regeling om vervroegd met werken te stoppen. Verder stelde Fokker al eerder een personeelsstop en een verbod op overuren in en wil Fokker uitbesteed werk terughalen. In januari maken Fokker en de vakbonden definitief de balans op.

De werktijdverkorting moet van 28 september tot 22 februari van het volgend jaar duren. De maatregel treft twee werkmaatschappijen, Fokker Aircraft met vestigingen in onder meer Amsterdam en Ypenburg en Fokker Special Products in Hoogeveen. Afhankelijk van het bedrijfsonderdeel zal het personeel een tot twee dagen per week minder werken. De maatregel heeft een tijdelijk karakter omdat Fokker verwacht dat de vliegtuigmarkt zich in de loop van volgend jaar zal herstellen. Aan het begin van de jaren tachtig stelde Fokker ook werktijdverkorting voor het personeel in, maaar niet zo omvangrijk als nu het geval is.

Evenals andere vliegtuigproducenten kampt Fokker de laatste tijd met grote afzetproblemen. De stagnatie in de vliegtuigmarkt na de Golfoorlog houdt aan en de recessie op de Amerikaanse markt speelt Fokker ook parten. Een woordvoerder van het bedrijf noemde de recessie in de VS “de markt die ons op dit ogenblik de das omdoet”.