Een beroep door de verzekeraar op een beding in ...

Een beroep door de verzekeraar op een beding in polisvoorwaarden inhoudende "geen premie, geen dekking' brengt de verzekeringnemer in een uiterst nadelige positie. Een dergelijk beding is vermoedelijk onredelijk bezwarend.

J.G.J. Rinkes, Rijksuniversiteit Limburg

Hoe calvinistischer de werkgever, hoe kleiner het kerstpakket.

Emiel Felix, Vrije Universiteit Amsterdam

Voor het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen geldt dat er sprake is van een verkeerd gedefinieerde oorzaak-gevolg relatie. Onbeheersbaarheid van het systeem is geen oorzaak maar een gevolg.

IJ.H. van Emmerik, Vrije Universiteit Amsterdam

Vergelijking van de toestand in Rusland van thans met die van februari 1917 is te optimistisch, want het miskent dat de laatste het gevolg was van externe inbreuken op economische en sociale vooruitgang, en de eerste van intern veroorzaakte economische neergang.

H. Looren de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam