Ecuador verlaat OPEC; Iran boycot akkoord

ROTTERDAM, 18 SEPT. Ecuador heeft gisteren bekendgemaakt het oliekartel OPEC te zullen verlaten wegens de hoge kosten. De olieministers van de dertien OPEC-staten besloten gisteravond in Genève de olieproduktie in het laatste kwartaal van 1992 met 24,2 miljoen vaten per dag (mbd) te handhaven op het niveau van september. Iran doet niet mee.

President Sixto Duran Ballen van Ecuador heeft gisteren in Quito officieel bevestigd dat Ecuador zich uit de OPEC terugtrekt. Het land heeft, met Gabon, een quotum van 0,27 miljoen vaten per dag en een reële produktie van 0,30 mbd, het minimum binnen de OPEC. De inkomsten uit deze bescheiden produktie wegen volgens Ecuador niet langer op tegen de kosten van het OPEC-lidmaatschap. Het land zal de olieproduktie nu opvoeren. In Genève zelf suggereerde olieminister Barreiro dat Ecuador nog tot november volwaardig OPEC-lid zou blijven en daarna de status van geassocieerd lid zou verwerven. Na drie jaar zou het land dan weer kunnen terugkeren binnen het kartel.

Ook Iran, dat de afgelopen week in Genève krachtig aandrong op produktiebeperking om de prijs van de zogeheten "OPEC-basket' (een rekenkundige mix van zeven soorten OPEC-olie) van de huidige 19,6 op 21 dollar per vat te brengen, dreigt de olieproduktie op te voeren. Iran acht zich niet gebonden aan het produktie-akkoord. De huidige Iraanse produktie van 3,2 mbd zou dit kwartaal nog kunnen stijgen tot 4,0 en zelfs tot 4,5 mbd in maart 1993. Waarnemers menen echter dat Iran nu al op de grens van zijn produktiecapaciteit zit.

Een derde bedreiging van het laatste OPEC-akkoord komt van Koeweit, dat zijn door de Golfoorlog aangetaste olieproduktie nog steeds verder opvoert en daarin van de overige OPEC-staten tot dusver de vrije hand kreeg. De verwachting is dat de produktie van Koeweit dit kwartaal nog met 0,2 mbd kan stijgen. De OPEC-produktie komt daarmee op 24,4 mbd.

Op langere termijn zou de terugkeer van Irak op de oliemarkt voor problemen kunnen zorgen. Irak produceert nu slechts 0,5 mbd voor eigen gebruik en heeft nog steeds geen gebruik gemaakt van de door de VN geboden mogelijkheid om onder VN-supervisie voor 1,6 miljard dollar olie op de markt te brengen.

De huidige produktie van de OPEC (24,2 mbd) ligt al maanden boven het zelfopgelegde produktiequotum voor het derde kwartaal (23,4 mbd). Omdat de vraag naar OPEC-olie in het laatste kwartaal op 25,1 mbd wordt geschat zou het marktmechanisme de olieprijs toch naar 21 dollar per vat kunnen brengen, hopen de olieministers.