Duitsland stuurt Roemenen terug

BONN, 18 SEPT. Duitsland gaat met ingang van 1 november afgewezen Roemeense asielzoekers of Roemenen die illegaal over de grens gekomen zijn, direct naar hun land terugsturen. Minister Rudolf Seiters (binnenlandse zaken, CDU) zal daarover volgende week in Boekarest een overeenkomst tekenen met de Roemeense regering.

Duitsland kent nu zo'n 360.000 nog niet afgehandelde "oude' asielaanvragen. Voor dit jaar wordt gerekend op tussen 400.000 en 500.000 nieuwe aanvragers, bijna een verdubbeling ten opzichte van 1991. Daaronder vormen de laatste maanden niet meer de vluchtelingen uit het vroegere Joegoslavie de grootste groep, maar Roemenen, vooral Sinti en Roma, namelijk zo'n 43.000 (28.000 in juli en augustus). Van deze snel groeiende groep vraagt volgens Seiters' ministerie zeventig procent om politiek asiel zonder te beschikken over een paspoort of ander identiteitsbewijs. Het uiteindelijke erkenningspercentage ligt praktisch bij nul. In veel gevallen worden zij 's nachts tegen betaling door zogenoemde "Schlepper' illegaal over de Pools-Duitse grens geholpen. Omdat in Polen het aantal Roemenen en andere Oosteuropeanen dat op die manier naar Duitsland wil zeer snel toeneemt, en niet meer behoorlijk kan worden opgevangen, overweegt de Poolse regering voor hen een visumplicht in te voeren.

In de Duits-Roemeense overeenkomst, waarover sinds zomer '91 is onderhandeld, verplicht Roemenie zich om zijn staatsburgers ook op te nemen als zij zich zonder identiteitsbewijs in Duitsland hebben gemeld. Tot nu toe moest in zulke gevallen na een afgewezen asielaanvraag eerst de identiteit van de betrokkene worden vastgesteld voordat er metterdaad kon worden uitgewezen. Dat proces was vaak mede langdurig omdat de "Schlepper'-organisaties hun "klanten' veelal aanraden hun papieren weg te gooien. Afgesproken is dat hun Roemeense nationaliteit voortaan “geloofwaardig” moet zijn vastgesteld.

Pag 4: Steun Duitsland voor scholing in Roemenie

De Duitse regering verplicht zich van haar kant meer financiele en andere steun te geven voor scholingsprogramma's in Roemenie. Daarvoor is 30 miljoen mark uitgetrokken. Seiters onderhandelt met Bulgarije en "het kleine Joegoslavie' over vergelijkbare verdragen. Hij hoopt dat het Roemeens-Duitse verdrag “een afschrikkende werking” zal hebben voor de Schlepper en op vluchtelingen die niet worden vervolgd wegens ras, geloof of politieke overtuiging.

Oskar Lafontaine, premier van Saarland en vice-voorzitter van de SPD, staat voorshands alleen in zijn partijtop met zijn steun voor CDU-plannen om het Duitse asielrecht zo te veranderen dat de normen van de Geneefse conventie voor vluchtelingen basis worden in plaats van het nu bestaande grondwettelijk recht op individuele toetsing en beroep. Nadat Lafontaine eergisteren had verklaard dat zulk individueel toetsingsrecht in de massale praktijk toch niet meer te hanteren is, heeft onder meer partijvoorzitter Engholm afstand van hem genomen.

De SPD-top is weliswaar nu toch bereid om de partij aan te bevelen haar onmisbare steun aan grondwetswijziging te geven maar zal niet meewerken aan aantasting van dat individuele recht dat elke asielzoeker toekomt, aldus Engholm.

Volgens de linksliberale Suddeutsche Zeitung heeft Lafontaine trouwens alleen praktische consequenties getrokken uit de koerscorrectie die de SPD-top een paar weken geleden zelf ondernam. Midden november komt een buitengewoon SPD-congres in Bonn bijeen om over de voorstellen van Engholm c.s. te oordelen.

    • J.M. Bik