Directeur van IMF prijst incasseringsvermogen EMS

WASHINGTON, 18 SEPT. De directeur van het IMF, de Fransman Michel Camdessus, liet zich in fluwelen woorden uit over de ernstigste valutacrisis van de afgelopen 21 jaar. Hij prees het “opmerkelijke incasseringsvermogen van het EMS” en de “flexibiliteit” waarmee de autoriteiten de crisis hebben opgevangen.

“Het is goed dat een groep landen in staat is om een valutacrisis van een dergelijke omvang gezamelijk aan te pakken”, aldus Camdessus. “Uit iedere crisis is het EMS versterkt tevoorschijn gekomen.” Camdessus erkende dat hij een week geleden nog gepleit had voor standvastigheid van de landen waarvan de munt onder druk komt te staan. “De omstandigheden zijn veranderd”, zei hij slechts.

De oorzaak van de valutacrisis bestaat volgens hem uit tekortkomingen in het macro-economische beleid, waarbij de nadruk eenzijdig op aanpassingen via het monetaire beleid is komen te liggen. “Markten reageren daarop en markten zijn terecht keihard.”

Kritiek op de Duitse centrale bank, de Bundesbank, die in Groot-Brittannië als de schuldige voor de terugtrekking van het pond uit het EMS is gebrandmerkt, deelde hij niet. “De Bundesbank is hard, maar niet onredelijk. Ze stelt zich pragmatisch op. Het probleem was dat het begrotingsinstrument (in Duitsland) onvoldoende werd ingezet. Daarom moesten de monetaire autoriteiten wel hard ingrijpen.”