Content Beheer op licht hogere winst

De omzet van Content Beheer (uitzendbureaus, bedrijfsadvisering) is in de eerste helft van dit jaar gestegen van 109,3 miljoen naar 113,2 miljoen gulden.

De winst nam toe van 5,4 miljoen naar 5,5 miljoen gulden of per aandeel van 1,02 naar 1,03 gulden, zo maakte Content bekend.

Op basis van de cijfers over de eerste zes maanden en de ontwikkelingen tot nu toe handhaaft de directie de verwachtingen uit het jaarverslag over 1991. Die hielden in dat de omzet licht zou stijgen en dat de winst tenminste gelijk zou blijven.