Boskalis op 11,5 pct hoger winstsaldo

Het baggerconcern Boskalis Westminster uit Papendrecht heeft een eerste halfjaar achter de rug met een goede werkbezetting.

De omzet verricht werk nam ten opzichte van de eerste helft van 1991 toe van 417 miljoen tot 427 miljoen gulden. De omzet op basis van opgeleverd werk ging van 316 miljoen naar 467 miljoen gulden. De winst steeg 11,5 procent van 21,6 miljoen tot 24,1 miljoen gulden. Op basis van de werkvoorraad per eind juni verwacht Boskalis ook voor het tweede halfjaar een goede werkbezetting. De vooruitzichten voor de markten in het Midden en Verre Oosten blijven goed en zijn versterkt doordat voor het nieuwe vliegveld van Hongkong is gekozen voor de baggeroplossing. Als dat project wordt opgedragen kan dit voor de baggerindustrie als geheel ook op langere termijn een goede werkbezetting betekenen. Tevens zullen naar verwachting in het genoemde gebied alsmede in het Midden-Oosten in de komende jaren nog andere grote infrastructurele werken worden uitgevoerd.

Boskalis verwacht voor het tweede halfjaar eenzelfde winst als in de eerste zes maanden is behaald. Daardoor zal het totale jaarresultaat iets verbeteren ten opzichte van het resultaat van 1991 dat uit op 46,7 miljoen gulden.

Bij de halfjaarresultaten wees Boskalis erop dat in de uitkomsten van de eerste helft van 1991 een buitengewone bate is begrepen van 1,1 miljoen gulden. Eind juni bedroeg de orderportefeuille voor 733 miljoen gulden aan uit te voeren werk. Eind vorig jaar was dat 601 miljoen. Het bedrijfsresultaat is in het eerste halfjaar gestegen van 23 miljoen tot 27,3 miljoen gulden. Deze stijging is vooral veroorzaakt door de werkbezetting van materieel in het buitenland. Daarentegen is er op de Nederlandse markt sprake van een teruglopende vraag.