Beslag op blad "met 0,05 procent cocaïne'

AMSTERDAM, 18 SEPT. Wie een heel klein kopje coca-thee zou willen zetten, kan daartoe contact opnemen met de redactie van het in Amsterdam uitgegeven blad Alerta, "voor al het andere nieuws over Latijns Amerika en de Caraïben'. In een vandaag verspreid persbericht schrijft de redactie “op verzoek” een blad van de cocaplant - grondstof voor de drug cocaïne - te zullen opsturen. Het bericht volgt, nadat een deel van de oplage (4.300 exemplaren) van het septembernummer op last van de Justitie in beslag was genomen. Op de redactie van Alerta “staat nog een half doosje”, aldus een medewerker.

Het tijdschrift had een omslagverhaal gewijd aan het “eeuwenoude gebruik van het cocablad door indianen op het platteland van Bolivia en Peru”, inclusief de gebruiksaanwijzing "zo kauw je coca'. “Om de lezer in de gelegenheid te stellen zelf een oordeel te vellen over coca”, was in elk nummer een blad van de cocaplant ingelegd. Op de voorpagina was te lezen: “bevat 0,05 procent cocaïne”. Toen 1.500 exemplaren van het blad bij de PTT werden aangeboden voor verzending, volgde inbeslagname.

De redactie zegt met het artikel te hebben willen aantonen dat “het westen niet goed raad weet met coca”. In de Andes-landen wordt coca traditioneel gekauwd (tegen honger en pijn), en bijvoorbeeld om verkwikkende thee van te zetten. De Boliviaanse president heeft kortgeleden gemeld de legale toepassing van coca te willen stimuleren door tandpasta op cocabasis op de markt te willen brengen. “Cocaïne is een westerse vinding en de problemen met cocaïne zijn ook westers”, aldus een woordvoerder van het blad.

Een redacteur van het blad heeft de bladeren “zonder problemen aan de grens” meegenomen uit Latijns-Amerika. Cocabladeren bevatten een zeer geringe hoeveelheid van het bestanddeel dat cocaïne zijn geestverruimende eigenschappen geeft. Om die te winnen zou het blad een aantal ingewikkelde chemische bewerkingen moeten ondergaan.