Belgische bedrijven gaan minder lozen

AMSTERDAM, 18 SEPT. Het teerdestillatiebedrijf Sopar Chemie uit Zelzate (België) en cokesproducent Carcoke uit Brussel zijn begonnen met het verminderen van lozingen van kankerverwekkende PAK's (koolwaterstoffen) in de Schelde.

Dit maakte milieu-organisatie Reinwater vanochtend bekend. Het verminderen van de lozingen is het gevolg van een juridische actie die de natuur- en milieu-organisaties Reinwater, Natuur en Milieu, de Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuws Landschap in 1991 zijn begonnen. Hoewel de president van de Middelburgse rechtbank de eis tot stopzetten van de lozingen vorig jaar afwees, hebben de bedrijven onder dreiging van een tweede kort geding en onder druk van de Belgische overheid besloten het lozen aan banden te leggen.