Actie tegen "Bos der onverzettelijken'

ALMERE, 18 SEPT. De Almere Partij, die twee zetels in de gemeenteraad van Almere heeft, gaat morgen actie voeren tegen de naamgeving in "Het bos der onverzettelijken' in Almere.

Met dit bos wil het Samenwerkend Verzet de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. De bospaden moeten namen krijgen als Razziapad, Concentratiekamp en Gijzelaarslaan. Het college van burgemeester en wethouders is het daarmee eens. De Almere Partij noemt de namen "onsmakelijk'.