Zijlstra: de Bundesbank is nooit naïef geweest

DEN HAAG, 17 SEPT. “Valutahandelaren verwijten de Bundesbank naïviteit, omdat de bank onvoldoende gevoel voor de geldhandel zou hebben. Ik kan u één ding zeggen: ik heb jaren met die mensen gewerkt, en in al die tijd is mij nooit enige naïviteit bij de Bundesbank opgevallen.”

Dr. J. Zijlstra, oud-president van de Nederlandsche Bank, heeft de grillige ontwikkelingen op de valutamarkten het laatste etmaal met een “bezorgd” gemoed gevolgd. “Een paar maanden geleden hadden we nog de hoop dat Europa als blok van stabiliteit kon functioneren. Nu, met het Franse referendum in het vooruitzicht, is alles onzeker. Niemand weet waar dit op uitloopt.”

Een herziening van het Europees Monetair Systeem, het EMS, acht ook Zijlstra onvermijdelijk. “Een paar zwakke munten zullen eruit moeten. Die kunnen dan, zoals dat in vaktermen heet, tijdelijk floating worden - of sinking.” Bij de bepaling van nieuwe vaste koeren in het EMS zullen, naar Zijlstra verwacht, de D-Mark, de gulden, de Franse en de Belgische franc geen aanpassing hoeven ondergaan.

De rentedaling van een kwart procent die de Bundesbank begin deze week doorvoerde, noemt Zijlstra terecht. “Ze hebben het veilig aangepakt. Wellicht hadden ze iets meer kunnen doen. Maar zoals nu blijkt: de spanningen op de markt waren wel erg groot.” De devaluatie van de lire was onvermijdelijk. “Die kon niet uitblijven.”

De houding van de Britse regering, gisteren, die de rente tweemaal verhoogde om een devaluatie van het pond te ontlopen, ziet de oud-president van de Nederlandsche Bank als die “van de bekende kat in nood”. “Ze konden hun koers niet waarmaken. Kennelijk schiet het eigen beleid tekort. De Britten zijn in ademnood geraakt. Ik begrijp wel dat men alles op alles heeft gezet om een devaluatie van het pond te voorkomen. De ontwikkeling van het pond de afgelopen twintig jaar is tragisch geweest. De Britten willen onder die neergang uit. Maar men moet dat wel kunnen waarmaken.”