Vijfhonderd pensions van de 1.400 in Den Haag gecontroleerd

DEN HAAG, 17 SEPT. Van de 1.400 hotels, pensions, kamerverhuurbedrijven of logementen in Den Haag, die sinds 1990 onder de Verordening Verblijfsinrichtingen vallen, zijn tot op heden vijfhonderd "onder de loupe' genomen door gemeente en brandweer. Elke inrichting, die drie of meer personen woon- of nachtverblijf verschaft dient een vergunning te hebben. Het gisteren uitgebrande pension "De Vogel' heeft wel een vergunning aangevraagd, maar die is in verband met de ontoereikende brandveiligheid niet afgegeven.

De vergunning voor "De Vogel' was aangevraagd voor dertig bewoners, maar de brandweer schat dat gisternacht vijftig personen in het pand verbleven. De gemeente besloot in 1989 tot een verscherpte verordening wegens wantoestanden hier en daar.

Bedoeling van de verordening is “de bewoners en omwonenden een goede en veilige leefsituatie te geven door eisen te stellen aan dit soort verblijfsinrichtingen”. Het gaat daarbij in het bijzonder om brandveiligheid, hygiëne en inrichting. Particulieren of instellingen die zo'n logement willen beginnen, dienen drie maanden voor de opening een vergunning aan te vragen. Het verzuim van een vergunningaanvraag wordt aangemerkt als een strafbaar feit. De politie onderzoekt nu of de eigenaar van het pand zich daaraan schuldig heeft gemaakt.

Het aantal doden als gevolg van de brand is inmiddels opgelopen tot elf. Van de dertien in een ziekenhuis opgenomen slachtoffers liggen er vijf nog op intensive care-afdelingen in verschillende ziekenhuizen. De overledenen zijn nog niet allemaal geïdentificeerd. Daarnaast werden 26 overlevenden gisterochtend opgevangen door het Bureau Slachtofferhulp. Ze zijn in de loop van de dag ondergebracht bij een instituut voor thuislozen.

De gemeente heeft gisteren geprobeerd te achterhalen wie precies de bewoners waren van het pension. Die informatie bleek echter niet volledig en deels achterhaald. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er niet-ingeschreven gasten logeerden.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft nog niets opgeleverd. Het wordt vrijwel uitgesloten dat de brand is gesticht. De bewoners vormden volgens omwonenden een "familie' van veelal ex-psychiatrische patiënten, die geen enkele overlast gaven.

Het pension is sinds 1987 in bedrijf en wordt beheerd door Tadeon Beheer BV. De eerste exploitante was mevrouw Ans de Vogel, die voorheen een pension had in de Poeldijksestraat.

Tadeon heeft in februari een bouwvergunning gekregen om een aantal aanpassingen aan het gebouw te doen. Als regel blijft die vergunning, “die het recht geeft om te verbouwen”, een jaar van kracht aldus loco-burgemeester N.M. Dijkhuizen van Den Haag. Omdat het gebouw in eerdere instantie niet bleek te voldoen aan de eisen van de brandweer, zouden die aanpassingen onder meer moeten bestaan uit een intern brandalarm en brandwerende deuren.

Door de vertraging bij de verbouwing is de termijn overschreden die wordt gesteld in de verordening. Na aanvraag van een vergunning voor een verblijfsinrichting, die voor 1990 al bestond, dient de gemeente die binnen twee jaar af te geven of te weigeren. “De gemeente probeert veel sneller een beslissing te nemen. Hiertoe is een werkgroep geïnstalleerd die de samenwerking tussen verschillende diensten bevordert”, zo staat in de toelichting.

Volgens Dijkhuizen ziet de gemeente zich door "de noodsituatie in de stad' gedwongen een gedoogbeleid te voeren. “Het probleem is dat je voor herhuisvesting moet zorgen op het moment dat je overgaat tot sluiting van zo'n pension.”