"Utrecht moet aanleg nieuwe wegen staken'

UTRECHT, 17 SEPT. De provincie Utrecht moet de aanleg van nieuwe wegen onmiddellijk staken. Knelpunten moeten worden gehandhaafd om de automobiliteit terug te dringen. Voorts moet er een totaal verbod komen op de winning van grondwater voor laagwaardige doeleinden, zoals koelwater.

De Stichtse Milieufederatie en het Konsulentschap voor Natuur- en Milieu-edukatie zeggen dit in reactie op het provinciaal milieubeleidsplan. Volgens beide organisaties beperkt de provincie zich grotendeels tot uitvoering van het landelijk beleid, zoals dat is verwoord in het plan NMP-plus. Op het gebied van preventie blijft de provincie zelfs achter bij het landelijk beleid. Bovendien heeft het provinciebestuur vorige week bekendgemaakt dat door geldgebrek volgend jaar slechts dertig procent van de geplande milieumaatregelen kan worden uitgevoerd.

De Stichtse Milieufederatie, die ruim zestig organisaties in de provincie vertegenwoordigt, keert zich onder meer tegen het plan voor een weg van Woerden naar Vinkeveen, dwars door het Groene Hart. Die weg zal de automobiliteit verhogen en elders toch weer tot knelpunten leiden, aldus de federatie.

Onlangs werd bekend dat de automobiliteit in de provincie Utrecht sinds 1986 al met 35 procent is toegenomen, ofschoon de rijksoverheid er naar streeft dat groeicijfer landelijk pas in 2010 te bereiken.

De milieuorganisaties eisen ook een actiever beleid inzake het grondwater. Uit TNO-onderzoek is onlangs gebleken dat de grondwaterstand op de Utrechtse Heuvelrug de laatste dertig jaar dertig tot veertig centimeter is gedaald. Alleen al ten behoeve van het drinkwater is de waterwinning sinds 1940 vervijfvoudigd. Volgens de milieufederatie is er geen tijd meer om nader onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de verdroging. “Iedereen weet nu wel wat de oorzaken zijn”, zegt SMF-directeur N. Salm. “Verder onderzoek betekent alleen maar uitstel. Je zou verwachten dat de provincie een eigen beleid voert ten aanzien van de verdroging, want dit is bij uitstek een Utrechts probleem.”

De milieufederatie bepleit een absoluut verbod op het gebruik van grondwater voor laagwaardige doeleinden. Bestaande vergunningen zouden opnieuw beoordeeld moeten worden en in ieder geval nageleefd moeten worden. Salm noemt als voorbeeld de gemeente Veenendaal die momenteel meer grondwater oppompt dan de vergunning toestaat. "Als je dat toelaat, ben je toch ongeloofwaardig bezig?" meent Salm.