Tijd

De tijd, hij vliedt. Nee, tijd siepelt. De tijd siepelt tussen je vingers, maar ook dwars door je lijf. Daarmee maakt de tijd je lijf ouder. Je wordt net zo snel ouder als de tijd verstrijkt. Om dit te voorkomen dient de tijd opgerekt te worden. Dit is mogelijk maar vergt veel inzet. Het is bovendien geen onderwerp voor een stukje over onderwijs. (Hoewel?)

De jeugd is eeuwig jong. Jeugd trekt zich niets van tijd aan en wordt nooit ouder. Zodra jeugd ouder wordt, is het geen jeugd meer.

Aangezien leraren wel, maar de jeugd niet ouder wordt, neemt de afstand tussen de leraar en de leerling, in tijd gemeten, toe. Zolang de leraar tussen kind en ouders zit, zit hij goed. Hij speelt dan jonge oom (of tante) of potentiële partner. Leraar is nu bink of stuk, waar soms dicht tegenaan wordt gestaan.

Het tijdperk van de passerende ouders is ook niet slecht. Leraar neemt de rol van pa of ma over. Leraar heeft gezag en dus orde. Dat is een goede compensatie voor de met leeftijd groeiende ongenoegens verbonden aan het leraarsvak.

Op zeker moment is leraar ouder dan de ouders van alle nakomertjes. Wat nu? De leerlingen komen de eerste les van het jaar met afgrijzen binnen. Zullen ze "opa' zeggen? Wat weten leraar en leerling van elkaar. Misschien kent leraar "Poing' (stuiterhouse, soort minimal "minimal music'), maar Doris Day is leerling onbekend. En zo is het met alles: kleren, sport, liefhebberijen. Ondertussen krijgt leerling steeds minder trek in leraars kennis.

Ander onderwerp. Wat doet een leraar met z'n tijd? Een leraar geeft les. Daarnaast is er tijd voor correctie, zegt hij, en voor vakantie, zegt de buurman. En ook het gras moet gemaaid. Sommige leraren hebben taakuren. Een taakuur is een les per week, welke de leraar niet behoeft te geven. In plaats daarvan krijgt hij een andere taak. Zo levert bijvoorbeeld het bijhouden van de bibliotheek vier taakuren. Er zijn taakuren voor dekanen, coördinatoren, mentoren en andere functies. Er zijn taakuren, buiten school, voor taken bij een onderwijsproject of - instituut. De school krijgt hiervoor geld.

Taakuren hebben voordelen. Je doet eens wat anders. Je kunt het doen op een tijdstip dat het jou past. Soms levert de taak niet meer dan een half uurtje werk per week (maar soms anderhalf). Een taakurentaak kan suggereren dat je iets belangrijker bent dan je collega's, een prettig gevoel. Veel leraren willen best taakuren. Ik ook.

Vergelijk een leraar met taakuren met de metselaar, die altijd de schoorstenen mag metselen. Met de vakkenvuller die buiten de karretjes mag ophalen. Met de minister van Buitenlandse Zaken, want die mag ver reizen en op bezoek bij belangrijke mensen.

Plak de twee onderwerpen aan elkaar. Taakuren zouden vooral verstrekt dienen te worden aan oudere leraren. Zo zal ik zelf het komend jaar regelmatig buiten de school vertoeven met taken van een instituut dat net zulke gemengde gevoelens oproept als de school. Misschien levert het stukjes.

    • Rob Knoppert