Stadsvernieuwing in '97 opnieuw bekijken

DEN HAAG, 17 SEPT. Het ministerie van volkshuisvesting zal in 1997 bekijken of er meer geld van het rijk voor stadsvernieuwing nodig is dan het nu denkt. Deze toezegging deed staatssecretaris Heerma vanochtend in de Tweede Kamer.

Voorlopig gaat Heerma ervan uit dat zijn huidige raming juist is: de stadsvernieuwing kan in 2005 worden afgerond en daarvoor moet de rijksoverheid nog 11 miljard gulden reserveren. De rest moet worden betaald door gemeenten en particuliere investeerders.

In de Tweede Kamer drongen gisteren vrijwel alle fracties gisteren op zo'n nader onderzoek aan. Het jaar 1997 is om twee redenen van belang: volgens de plannen van de staatssecretaris is dat een moment waarop de jaarlijkse stadsvernieuwingssubsidies al fors kunnen worden beperkt en het is, normaal gesproken, kort voor de verkiezingen.