Smit Internationale boekt verlies

Het zee- en havensleepbedrijf Smit Internationale uit Rotterdam heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geboekt van 14 miljoen gulden.

Vorig jaar om dezelfde tijd meldde de onderneming een verlies na belastingen van negen ton. Over geheel 1991 behaalde Smit Internationale uiteindelijk een winst van 12,3 miljoen gulden. De Rotterdamse onderneming verwacht dat het tweede halfjaar een beter resultaat zal opleveren “zodat het lopende boekjaar zonder verlies zal worden afgesloten.”

Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 8,4 miljoen gulden. Dat is bijna de helft van het resultaat van 16,6 miljoen gulden in dezelfde periode van het vorig jaar. Als oorzaken voor de resultaatvermindering wijst Smit op de verliesgevende havenactiviteiten, de vermindering van het werkaanbod in de bevoorradingsvaart en de onderbezetting in de groepssegmenten berging/wrakopruiming en “maritime contracting”.

Verder leverden de niet-geconsolideerde deelnemingen, met name Rockwater, een negatief resultaat op van 17,8 miljoen gulden. De activiteiten in het Verre Oosten gaven een bevredigend resultaat. Een positieve invloed op het resultaat had een buitengewone bate van 6,3 miljoen. Ook was er een incidentele bate van 10 miljoen gulden.

Vigilanter Holding, de houdstermaatschappij van 40 procent van Smit Internationale rapporteerde over de eerste helft van dit jaar een verlies na belastingen van 5,6 miljoen gulden tegen een verlies van 517.000 een jaar geleden.