Politiechef van Sittard voorlopig niet geschorst

SITTARD, 17 SEPT. De korpschef van de politie in Sittard, commissaris E. Nicoll, mag van burgemeester J. Tonnaer in functie blijven, maar moet wel rekenen op disciplinaire maatregelen. Wat die maatregelen inhouden, hangt af van een nader onderzoek naar de mate waarin de commissaris eigenbelang en gemeenschapsbelang heeft vermengd, aldus Tonnaer.

De commissaris en zijn firmanten hebben inmiddels het softwarebedrijf Softpol, dat al twee jaar een slapend bestaan leidde, opgeheven. Bovendien heeft de burgemeester zijn korpschef opgedragen zich terug te trekken uit het opleidingsinstituut voor politie- en beveiligingspersoneel OPB, waarvan hij samen met een adjudant van de rijkspolitie eigenaar was. Voor zijn functie bij Softpol had Nicoll in strijd met het ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie geen toestemming gevraagd, terwijl hij over zijn functie bij OPB de burgemeester onjuist had ingelicht.

Zowel Softpol als OPB hebben door persoonlijk ingrijpen van Nicoll en zijn firmanten, allen politiefunctionarissen, opdrachten van politiekorpsen uit de regio in de wacht gesleept. Voor burgemeester Tonnaer staat vast dat zijn korpschef zich zodoende schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging. Tonnaer is er na gesprekken met Nicoll van overtuigd dat die belangenvermenging geen materiële schade aan de gemeenschap heeft berokkend: “Onze vertrouwensrelatie heeft een behoorlijke deuk opgelopen, maar ik geloof dat er toch voldoende basis voor samenwerking overblijft.”

Commissaris Nicoll heeft de burgemeester ook moeten beloven dat hij zich voorlopig nog slechts bezighoudt met het eigen korps. Dat betekent onder meer dat hij niet langer als projectmanager betrokken mag zijn bij de regionalisering van de politie in Zuid-Limburg en dat hij zijn sollicitatie naar de functie van districtscommandant Westelijke Mijnstreek in de nieuwe organisatie heeft moeten intrekken.