Kok ziet mogelijkheden aanpassing WAO-plan

DEN HAAG, 17 SEPT. Minister Kok van financiën ziet mogelijkheden de WAO-voorstellen van het kabinet te verzachten als het aantal WAO'ers daalt. Kok lijkt hiermee een opening te bieden om de bestaande gevallen in de WAO te ontzien, zoals de PvdA-fractie wil.

Tijdens een PvdA-bijeenkomst in Den Haag zei hij gisteren dat er ten aanzien van de WAO sprake is van “een cultuuromslag bij de uitvoeringsorganen, de keuringsinstanties, de werkgevers en werknemers en in de huiskamer. De spectaculaire stijging is tot staan gebracht.”

Kok zei dat “als blijkt dat het volumebeleid nog meer vruchten afwerpt, dit invloed zal hebben op de wijze waarop de fracties en ook de bewindslieden met de verschillende onderdelen van het WAO-wetsontwerp zullen omgaan. Ik hoop op een open overleg in het parlement, met open oog op de ontwikkelingen, zonder prestigekwesties”.

Tot nu toe was het regeringsstandpunt dat dit pas aan de orde was als het aantal WAO'ers gedaald was tot het niveau van 1989. Kok gaf overigens niet aan bij welke omvang van de daling van het aantal WAO'ers hij verzachting van de maatregelen aanvaardbaar vindt.

PvdA-vice-fractievoorzitter F. Leijnse, die eerder dit jaar een politieke crisis met het CDA veroorzaakte toen hij namens de PvdA-fractie stelde dat de bestaande WAO-gevallen niet mochten worden aangetast, ziet in de woorden van Kok een duidelijk verschil met de eerdere opvattingen van de regering. “Kok staat nu dichter bij de PvdA-fractie. Als de regering van plan is in het debat alle argumenten met een open mind te wegen, heb ik alle vertrouwen in de goede afloop. Vooral ook als er geen prestige-kwestie van wordt gemaakt.”

De woordvoerder van CDA-fractievoorzitter Brinkman plaatst vraagtekens bij de omslag die Kok constateerde. “Wij zien geen verandering of ommekeer. Het aantal WAO'ers groeit nog steeds. We moeten daarom de wet snel en in zijn geheel invoeren.”