Kamerlid van PvdA na eigen onderzoek: Misdaad investeert half mld in legale economie

DEN HAAG, 17 SEPT. Jaarlijks investeren misdaadorganisaties ten minste 500 miljoen gulden aan crimineel vermogen in de legale economie. Dat zegt PvdA-afgevaardigde Stoffelen in een reactie op het gisteren bekend geworden vertrouwelijke beleidsplan van het kabinet over georganiseerde misdaad.

Volgens Stoffelen corresponderen de bevindingen van het kabinet met een onderzoek dat hij zelf uit hoofde van zijn lidmaatschap van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft gedaan naar de internationale georganiseerde misdaad. In een rapportage aan de Raad constateert Stoffelen dat er in Nederland drie groepen actief zijn die aan alle kenmerken van goed georganiseerde criminaliteit voldoen.

Stoffelen baseert zijn inschatting van de misdaad-investeringen op “gesprekken met bankiers”. Volgens hem trachten misdaadorganisaties zeggenschap te krijgen over legale bedrijven door aanschaf van aandelenpakketten en infiltratie in besturen. Stoffelen ging er al langer van uit dat Italiaanse misdaadorganisaties als Mafia en Camorra in Nederland actief zijn. “De georganiseerde criminaliteit is veel gevaarlijker in omvang en aard dan altijd werd aangenomen in Nederland”, aldus Stoffelen. Hij juicht het daarom toe dat het kabinet besloten heeft om meer aandacht te schenken aan dit probleem.

Ook woordvoerders van de andere grote partijen in de Kamer onderschrijven het voornemen van het kabinet om de bestrijding van de zware misdaad de verscherpen.

De fracties van CDA, VVD en D66 menen wel dat er extra geld zal moeten worden uitgetrokken voor politie en justitie om de nieuwe prioriteit aan te kunnen pakken zonder dat andere terreinen van politiezorg er onder lijden.

CDA-afgevaardigde Koffeman meent dat de nota bevestigt dat “er iets goed mis is”. Bij de komende behandeling van de begroting wil zijn fractie bezien of het nodig is om extra geld te vragen.

Koffeman ondersteunt de door het kabinet aangekondigde preventieve maatregelen tegen georganiseerde misdaad. In dat kader hebben de bewindslieden van binnenlandse zaken en justitie voorgesteld om extra aandacht te besteden aan de vergroting van de “weerbaarheid” van overheidsfunctionarissen en mensen in het bedrijfsleven. Dit zou onder meer moeten gebeuren door het opstellen van ethische codes voor ambtenaren en bedrijven. Koffeman zegt dat hij reeds in zijn vorige functie als voorzitter van de politiebond ACP heeft voorgesteld een beroepscode te maken voor politie-ambtenaren. Dat idee is toen niet overgenomen omdat anderen beducht waren voor “nog meer regels”. “Ik vind het opstellen van zo'n code nog steeds een interessant idee”, aldus Koffeman.