Hond, kat en vogel verlagen risico op hart- en vaatziekten

Hoewel ze meer drinken en vaker cafetariavoedsel eten, lopen mensen met een huisdier toch minder kans op hart- en vaatziekten dan huisdierlozen. Niet alleen hond of kat, maar ook vis of vogel bepalen het verlaagde risico.

In een onderzoek van het Alfred Hospital in Melbourne werden bij een algemeen gezondheidsonderzoek 5.700 mensen onderzocht, waarvan er 784 een huisdier hadden. De bezitters van een huisdier bleken een lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte te hebben.

Hoe huisdieren de gezondheid benvloeden is uit deze epidemiologische studie, waarin alleen een verband werd gevonden, niet duidelijk geworden. Een verklaring ontbreekt ook, hoewel de Autralische onderzoekers er op wijzen dat huisdieren orde en regelmaat in het leven introduceren. Maar het kan net zo goed zijn dat er geen chemische of psychologische invloed van huisdieren is. Mensen die een huisdier nemen kunnen al andere kenmerken hebben dan mensen die geen beest in huis willen (Reuters).