Het D-woord

"Kabinet kiest voor denivellering', kopte het in partijkringen veel gelezen ochtendblad dit voorjaar en de PvdA was opnieuw in opperste staat van opwinding.

Inkomensverhoudingen zijn immers het laatste taboe in de PvdA. Tact is derhalve geboden als onder een kabinet waarin de PvdA is vertegenwoordigd de hogere inkomens er meer op vooruit gaan dan de lagere. Maar hoe, als nota bene in Koks eigen Miljoenennota direct al op pagina twee zwart op wit staat dat de minima gelijk blijven, terwijl de hogere inkomens er 1,5 procent op vooruit gaan? Dat is toch denivellering? Verkeerd gezien, want het is hier geen bewuste keuze, maar een uitkomst van het beleid, luidt het verweer. In de Troonrede werd het "D-woord' zorgvuldig vermeden, maar het moest toch worden gezegd. Dus werd het: “De koopkracht wordt beschermd voor hen die op het sociaal minimum aangewezen zijn, terwijl werken toch meer lonend wordt”. PvdA-leider Kok mocht het gistermorgen voor de radio nog eens een keer uitleggen. Nee hoor, denivelleren kon je het niet noemen, alleen mensen die willen werken krijgen een extra prikkel. Hoe zei PvdA-voorzitter Rottenberg het ook al weer een half jaar geleden bij zijn aantreden? “Partij van de Arbeid, leg nu meer dan ooit in gewoon Nederlands uit wat we willen.”

    • Michel Kerres