Grote steden gedogen of sluiten illegale pensions

AMSTERDAM, 17 SEPT. Het beleid van de grote steden ten aanzien van illegale pensions hangt samen met ervaringen uit het verleden. Zo heeft een grote brand in hotel Polen aan het Rokin in mei 1977 het veiligheidsbeleid in Amsterdam sterk beïnvloed. De brand, waarbij 28 doden vielen, vormde de aanleiding voor een grote "schoonmaakactie' onder pensions in het begin van de jaren tachtig.

In de laatste tien jaar zijn tenminste driehonderd pensions en hotels gesloten. In totaal zijn er nu in Amsterdam 690 verblijfsinrichtingen, waar de brandweer elk half jaar contrôles uitvoert. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer dertig illegale pensions en hotels gesloten.

Het beleid van de gemeente Rotterdam “komt neer op het gedogen” van het bestaan van illegale pensions, aldus G. Oude Engberink, hoofd van de sociaal-wetenschappelijke afdeling van de sociale dienst in Rotterdam . “Als er een niet-geregistreerd logement wordt ontdekt, stelt de dienst bouw- en woningtoezicht of de GGD een eisen waaraan moet worden voldaan. In extreme gevallen wordt een pand gesloten. Maar als je alles volgens de wet zou doen, zet je 8.000 mensen op straat.” In Rotterdam zijn twee- tot driehonderd geregistreerde logementen, waar 6.000 thuislozen onderdak hebben. Daartegenover staan mogelijk 8.000 personen die in niet-geregistreerde pensions verblijven, zegt Oude Engberink.

Utrecht gedoogt geen pensions of logeerinrichtingen die niet aan de brandveiligheidseisen voldoen, aldus gemeenteambtenaar J. van der Valk, belast met het toezicht op de logeerinrichtingen. Vorig jaar zomer werd nog een vijfkamerwoning ontdekt waar zo'n 25 mensen woonden. Binnen een dag werd de zolderverdieping ontruimd.