GROENE PADEN DOOR EUROPA; Wat de dieren aan de EG te danken hebben

Het was eind jaren zeventig toen Oost-Nederland, vooral Twente, te maken kreeg met een kleine invasie van wasberen, een voor Europa exotische diersoort, die in Duitsland was geïmporteerd terwille van de bonthandel. Destijds zijn enkele exemplaren uit een Duitse fokkerij ontsnapt, waarna een snelle uitbreiding had plaatsgevonden. Enkele dieren waren nu ook de Nederlandse grens overgestoken - dit tot verdriet van biologen die al een verstoring van het natuurlijk evenwicht zagen opdoemen.

“Een kleine slag om de arm is gepast, want ik heb per volmacht laten stemmen en dan ben je nooit zeker van je zaak. Maar als gebeurd is wat ik wilde, is het GroenLinks geworden. Paul Rosemoller om precies te zijn, omdat ik hem een integere figuur vind.”

    • F.G. de Ruiter