Grieken en EG

Correspondent Van Hasselt vergist zich dat bij een mogelijke verwerping door de Fransen van Maastricht vele Grieken Maastricht als afgedaan willen beschouwen omdat ze dan wéér niet meer hoeven te zwoegen (NRC Handelsblad, 8 september).

In de EG is Griekenland de grote trekker van subsidies. Alle Grieken weten dat, van hoog tot laag, van politici tot kiezers. Zonder de EG zouden de Grieken dus armer zijn. Het probleem is echter dat Griekenland een gefrustreerde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Niet in de laatste plaats omdat Griekenland nooit een politiek stabiel regime heeft gekend en de politici, telkens er als een parlementair regime was, vooral corruptie en cliëntelisme als instrumenten gebruikten om hun heerschappij te vestigen. Al een decennium lang hebben de regeerders in Athene de EG gebruikt als een dankbare geldbron om de gunsten van de kiezers en de belangengroepen te kopen. Nu het geld op is, wil niemand de verantwoordelijkheid voor dat falen meer dragen. Dat maakt Griekenland de zwakste schakel in de EG.

    • L. Baels