Frans Maas boekt 6 pct winststijging

De winst van de Koninklijke Frans Maas Groep is in het eerste halfjaar gestegen met bijna 6 procent tot 18,5 miljoen gulden ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (17,5 miljoen gulden).

In het eerste semester werd een omzet gerealiseerd van 1.767 miljoen gulden, hetgeen een toename inhoudt van ruim 6 procent ten opzichte van het eerste semester van 1991. Het bedrijfsresultaat nam toe met 2,5 procent tot 34,1 miljoen gulden.

De directie bericht dat op grond van de huidige gang van zaken voor geheel 1992, behoudens onvoorziene omstandigheden, een netto winst valt te verwachten die op het niveau van vorig jaar ligt.

De Koninklijke Frans Maas Groep is een houdstermaatschappij voor meer dan zestig ondernemingen in vijftien landen die zich vooral bezighouden met het vervoeren van goederen en daarmee samenhangende dienstverlening.