De Grote Pomp (2)

Op 4 juni verscheen er in de rubriek Wetenschap & Onderwijs een overzicht van het Broeikaseffect van Karel Knip. Evenwel ontbraken daarin een paar belangrijke zaken, waarover ik u heb geschreven op 7 juni. Mijn opmerkingen betroffen vooral de volgende punten:

- het uitblijven van de voorspelde temperatuurstijging, - het niet rekening houden met verticale menging in de oceanen, die waarschijnlijk zeer langzaam verloopt.

Op 3 september verscheen er een buitengewoon interessant stuk van Walter Frese, over de invloed van verticale oceaanstromingen op het klimaat. Uit de kleurenplaatjes blijkt het overduidelijk: als men deze circulaties in rekening brengt wordt het broeikaseffect gedempt. Verder bleek dat deze circulaties een zeer grote tijdconstante hebben.

Hoewel ik geen deskundige ben, bleken mijn opmerkingen van 7 juni dus toch nog niet zo gek te zijn.

Wat ons dit leert is het volgende: "Deskundigen' kunnen nog zulke mooie modellen maken en hun Cray computers uren en dagen laten draaien, maar de betrouwbaarheid van hun resultaten wordt in belangrijke mate bepaald door hun "input', dus op de veronderstellingen die aan de modellen ten grondslag liggen. En iedereen kan met een zakrekenmachine uitrekenen dat er iets niet klopte aan de alarmerende voorspellingen.

    • Prof.Dr.Ir. D. Thoenes