De crisis binnen het EMS van uur tot uur

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

9.30: De FTSE-index op de Londense beurs opent 28,2 punten lager dan dinsdag, nadat het pond sterling slechts een fractie boven de toegestane ondergrens binnen het Europees Monetair Stelsel is geopend.

10.00: De interventie van de Britse centrale bank blijkt niet voldoende om de koers van het pond te steunen. Beleggers blijven vluchten in de D-mark.

10.30: De FTSE-index daalt 50 punten. De Duitse Bundesbank en de Franse centrale bank helpen de Britse centrale bank bij het steunen van het pond.

11.45: Het pond zakt door de vloer van het EMS. De Bank of England intervenieert opnieuw, in een wanhopige poging renteverhoging te voorkomen.

12.00: Na overleg met premier Major besluit de Britse minister van financiën Norman Lamont dat verhoging van de rente het enige middel is om het pond daadwerkelijk op te krikken.

12.01: De regering kondigt aan dat de rente wordt verhoogd van 10 naar 12 procent.

12.13: De FTSE-index zakt 79 punten.

13.00: De FTSE-index zakt 52 punten.

13.30: Het pond bevindt zich nog altijd onder de toegestane ondergrens van het EMS. De regering laat weten dat de rente mogelijk verder omhoog moet.

15.20: De regering kondigt een tweede renteverhoging aan, van 12 naar 15 procent.

17.30: De FTSE-index sluit 8,3 punten hoger dan dinsdag.

20.30: Groot-Brittannië schort het lidmaatschap van het EMS op en maakt de tweede renteverhoging ongedaan, waardoor de rente weer op 12 procent komt.

20.32: Minister Lamont kondigt aan dat het Monetair Comité van de EG nog dezelfde avond in Brussel bijeen zal komen om te bespreken hoe de rust op de valutamarkt kan worden hersteld.

20.39: Het pond daalt 3 pfennig ten opzichte van de D-mark, naar 2,70 D-mark, bijna 8 pfennig onder de EMS-vloer.

21.29: Premier Major roept het Britse parlement terug van zomerreces. Het zal op 24 september bijeenkomen.

22.00: In Rome komt het Italiaanse kabinet in spoedberaad bijeen. Vijfeneenhalf uur later wordt de vergadering gesloten. Er worden geen mededelingen gedaan.

23.00: In New York is de koers van het pond 4,2 procent gezakt ten opzichte van de dollar en 2,7 procent ten opzichte van de D-mark.

23.38: In Brussel begint het Monetair Comité van de EG aan een spoedvergadering over de crisis op de financiële markten.

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

3.33: Het beraad van het Monetair Comité in Brussel wordt onderbroken voor een korte pauze.

5.35: Het crisisoverleg in Brussel is ten einde. In een verklaring kondigt het Monetair Comité van de EG aan dat behalve het pond ook de lire tijdelijk buiten het EMS zal functioneren. Anders dan bij de Britse munt wordt het Italiaanse lidmaatschap van het EMS niet opgeschort, maar is afgesproken dat de Italiaanse autoriteiten zich tijdelijk afzijdig zullen houden van elke interventie op de valutamarkt. Tevens kondigt het Comité aan dat dat de Spaanse peseta op verzoek van de regering en de centrale bank in Madrid 5 procent wordt gedevalueerd.

8.30: Op de Europese valutamarkten moet de lire flink inleveren. In Amsterdam ligt de openingskoers op 1,3250 gulden, tegen een slotkoers van 1,3730 gisteren.

9.30: Na opening van de markt schiet de FTSE-index in Londen 111 punten omhoog. Het pond zakt verder. In Amsterdam opent de koers op 2,9770 gulden tegen een slotkoers gisteren van 3,1275. Tegen het middaguur was de Britse munt gestegen tot 2,99 gulden.

9.45: In Rome wordt bekendgemaakt dat Italië vanaf dinsdag weer gewoon wil meedraaien in het EMS.

10.30: In Londen begint het Britse kabinet op het ministerie van financiën aan een spoedvergadering over de pond-crisis. De positie van minister van financiën Norman Lamont staat ter discussie.

10.30: De Britse Bank maakt bekend dat de rente weer wordt verlaagd tot 10 procent.