Brill denkt ondanks verlies aan gelijk- blijvende jaarwinst

Uitgever E.J. Brill aan de Plantijnstraat te Leiden ("Publishers and Booksellers'), heeft in de eerste helft van dit jaar een negatief resultaat geboekt van 148.000 gulden.

In de eerste helft van 1991 was er een winst van 336.000 gulden. Voor heel 1992 verwacht de directie toch een nagenoeg gelijk resultaat vóór belastingen als over 1991. Vorig jaar bedroeg dit 321.000 gulden.

De verschijningsdatum van belangrijke boekwerken heeft bij Brill een sterke invloed op het resultaat. Vorig jaar lag het zwaartepunt van het uitgeefprogramma in het eerste halfjaar. Dit jaar verschijnen de belangrijkste uitgaven in de tweede jaarhelft. De omzet in nabestellingen stond in de eerste zes maanden onder druk van de recessie in de Angelsaksische landen.