Boycot China van wapenoverleg Midden-Oosten

JERUZALEM, 17 SEPT. China wil de voorgenomen besprekingen van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN over ontwapening in het Midden-Oosten boycotten.

Dit heeft de Chinese minister van buitenlandse zaken, Qian Qichen, gisteren bij een bezoek aan Jeruzalem gezegd. Het Chinese voornemen is ingegeven door ongenoegen bij Peking over het recente Amerikaanse besluit om F-16 gevechtsvliegtuigen aan Taiwan te leveren. Bij de ontwapeningsbesprekingen over het Midden-Oosten, waarvoor overigens nog geen datum was vastgesteld, zou in het bijzonder ook worden gesproken over de wapenverkopen van de grote mogendheden aan het Midden-Oosten. De Verenigde Staten deden gisteren een dringend beroep op China om op zijn besluit terug te komen. (Reuter)