Bolkestein

In "Dezer dagen' (NRC Handelsblad, 8 september) schrijft J.L. Heldring: “Het lijkt voor progressieven nog altijd moeilijk te aanvaarden dat de politieke leider van de VVD, F. Bolkestein, een intellectueel is. Intellectueel is immers, in hun optiek, vrijwel synoniem met links? En nu breekt een (in hun ogen) conservatief dat quasimonopolie. Daar klopt dus iets niet”.

En Heldring besluit zijn kanttekeningen bij Bolkesteins uitlatingen als intelectueel-in-de-politiek met: “Ook kan, heel cru, de vraag gesteld worden of zijn intellectueel vertoon veel stemmen voor de VVD zal opleveren”.

Wie is hier "progressief' en wie is hier VVD-stemmer?

Wonderlijk dat Heldring zijn commentaar op Bolkesteins uitlatingen op deze manier schade doet.

Het "lijkt' Heldring, en de vraag kan worden gesteld of hij in zijn artikel niet zowel de niet terzake doende openingsalinea als de twijfelachtige slotzin had moeten vervangen door iets beters, namelijk het tonen van wat meer politieke (= niet ongelijk aan intellectuele) moed - gewoon wat meer in het krijt treden.

    • Hans Meijer