Algeheel verbod gaat later in dan 1993; Politietoezicht op CFK's

DEN HAAG, 17 SEPT. Minister Alders (milieu) stelt een speciaal team samen van inspecteurs die moet gaan controleren of het bedrijfsleven zich houdt aan het verbod op de produktie en het gebruik van chloor-fluor-koolstof-verbindingen (CFK's). Alders is er overigens niet in geslaagd het CFK-verbod te vervroegen naar 1 januari 1993, zoals hij begin dit jaar nog had gehoopt.

De minister zal een en ander binnenkort in de Tweede Kamer bekendmaken. CFK's dragen bij tot een geleidelijke afbraak van de ozonlaag. De "CFK-politie' komt onder de inspectiedienst van het ministerie te vallen.

Een woordvoerder van de bewindsman bevestigde vanmiddag dat VROM, samen met het ingenieursbureau DHV, een twintigtal CFK-inspecteurs gaat opleiden. Voor zover de woordvoerder weet, is het de eerste keer dat Alders een team inspecteurs in het leven roept met een dergelijk beperkt specifieke taakopdracht.

Begin dit jaar raakte de discussie over CFK's in een stroomversnelling toen de Verenigde Staten naar aanleiding van een allarmerend rapport van het ruimtevaartstation NASA, aankondigden hun CFK-verbod te vervroegen van het jaar 2000 tot 1995.

Vorig jaar had de EG al besloten een algeheel CFK-verbod in 1997 van kracht te laten gaan. Alders, die eerder had laten weten een algeheel verbod vanaf 1995 te willen invoeren, vroeg zich na het Amerikaanse besluit de zaak te vervroegen vervolgens af of Nederland zijn CFK-verbod niet naar voren zou kunnen halen naar 1 januari 1993. Begin dit jaar gaf Alders de CFK-commissie (bedrijfsleven, overheid, milieu- en consumentenorganisaties) opdracht een en ander uit te zoeken.

De commissie adviseerde Alders vervolgens dat een algeheel verbod per 1 januari niet reëel is. De commissie voorzag bijvoorbeeld een heuse voedselschaarste indien de industriële koelauto's en vriesbakken al vanaf begin volgend jaar niet meer zouden mogen worden bijgevuld met CFK's. De apparatuur blijkt namelijk zulke grote hoeveelheden CFK's te lekken, dat zonder aanvulling de vrieskisten ontdooien. Voor het lekdichtmaken, danwel overschakelen op andere koelautomaten zegt de industrie nog een aantal jaren nodig te hebben.

Milieu-organisaties zijn teleurgesteld dat Alders niet voor alle sectoren reeds een verbod in 1993 instelt. Zo gaat het verbod op het gebruik van CFK's bij chemische wasserijen nu pas in 1994 in en een verbod op het gebruik in de koelindustrie pas in 1995.

    • Geert van Asbeck