"Weigeryups' snel in vervangende dienst

DEN HAAG, 16 SEPT. Dienstplichtigen die na een versnelde procedure zijn erkend als gewetensbezwaarde zullen eerder worden opgeroepen voor vervangende dienst.

Met deze maatregel wil het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid het oneigenlijke gebruik van procedures voor het aanvragen van vrijstelling voorkomen. De maatregel treft de zogenoemde weigeryups, die door gebruik te maken van de procedures die de Wet Gewetensbezwaren biedt onder de militaire dienst proberen uit te komen. Onder druk van de Tweede Kamer besloot minister Ter Beek (defensie) dit voorjaar een eind te maken aan dit oneigenlijke gebruik van de procedures.