VS en Suriname gaan samen handel in drugs bestrijden

PARAMARIBO, 16 SEPT. Suriname en de VS hebben gisteren een "verklaring van bereidwilligheid' getekend voor de bestrijding van de handel in verdovende middelen.

De VS hebben 70.000 dollar beschikbaar gesteld en zullen er volgend jaar 50.000 dollar aan besteden. Het project beoogt de invoer, produktie, verwerking en het gebruik van drugs tot een minimum te beperken, en de export naar andere markten tegen te gaan. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar. Na een evaluatie kan tot voortzetting worden besloten.

Volgende maand zullen Amerikaanse deskundigen in Paramaribo een opleiding verzorgen voor de anti-narcoticabrigade. Leden van de brigade zullen ook in de VS opleidingen volgen. Bij de ondertekening wees minister Girjasingh erop dat drugscriminelen tegenwoordig geavanceerde methoden en technieken gebruiken waartegen zijn ministerie niet altijd afdoende kan optreden.

Suriname is eerder bilaterale verdragen aaangegaan met Brazilië, Guyana en Venezuela en neemt ook deel aan de activiteiten van de CTATF, een organisatie die zich richt op het bestrijden van het witwassen van drugsgelden.