SVR: kinderbijslag niet meer in buitenland betalen

DEN HAAG, 16 SEPT. Kinderbijslag voor buitenlandse werknemers moet niet aan de moeder in het buitenland worden uitbetaald. Dit vindt de Sociale Verzekeringsraad in een concept-advies aan staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) dat de Raad morgen behandelt.

Volgens de Sociale Verzekeringsraad levert rechtstreekse uitbetaling van de kinderbijslag aan de in het buitenland wonende moeder haar in veel gevallen geen voordeel op, ook omdat de banken hoge transactiekosten en nadelige wisselkoersen berekenen. Als moeders in Nederland wonen krijgen ze de kinderbijslag wel rechtstreeks uitbetaald, omdat zo wordt voorkomen dat, als twee ouders verzekerd zijn, tweemaal kinderbijslag wordt betaald voor hetzelfde kind.

Ter Veld had de Sociale Verzekeringsraad om advies gevraagd naar aanleiding van vragen van het Tweede-Kamerlid Brouwer (Groen Links). Zij vroeg of het niet beter zou zijn om, als de verzorgende ouder in het buitenland woont, de kinderbijslag altijd rechtstreeks naar haar (of hem) te zenden.