Studie EG naar mogelijk kartel supermarktketens

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, voert sinds kort onderzoek uit naar een niet nader genoemd Europees samenwerkingsverband van detailhandelsconcerns. Zij wil achterhalen of de organisatie in strijd handelt met de Europese antikartelbepalingen.

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag tot ontheffing van de antikartelregels die het betrokken samenwerkingsverband - waaraan ook Nederlandse winkeliers deelnemen - heeft ingediend. Afspraken die vrije concurrentie in de weg staan of beperken, zijn in principe niet toegestaan. Volgens een bij het onderzoek betrokken medewerker van de EG kan de uitkomst van het onderzoek ook consequenties hebben voor andere organisaties van detailhandelsketens.

Europa telt zeven grote samenwerkingsverbanden en een groot aantal kleinere. Bij een aantal daarvan zijn ook Nederlandse supermarktketens aangesloten. De grootste zijn de in Duitsland gevestigde Eurogroep, waarvan de Vendex Foodgroup in Nederland (Dagmarkt, Torro, Basismarkt en Edah) deel uitmaakt, BIGS, Interbuy, MHB, Deuro, en AMS en ERA van Ahold.

Binnen de Eurogroep is de Duitse detailhandelsketen ReWe veruit de grootste partij. Andere leden zijn, naast de Vendex Foodgroup: de GIB-groep in België (onder andere Grand Bazar), het Franse Paridoc en CO-OP in Zwitserland. De partners kopen gezamenlijk in, ontwikkelen eigen merkprodukten en automatiseren samen. Vorig jaar bedroeg hun gezamenlijke omzet 80 miljard gulden.

De Nederlandse Spar-winkels maken deel uit van een ander samenwerkingsverband: Buying International Gedelfi Spar (BIGS). De nationale Spar-organisaties in de Europese landen werken hierin samen met de Duitse inkooporganisatie Gedelfi, waarvan onder andere het Duitse warenhuis Karstadt onderdeel is. Behalve inkoop nemen ze samen de reclame en logistiek ter hand. Hun gezamenlijke omzet bedroeg vorig jaar ongeveer 97 miljard gulden.