Rentepolitiek moet koersval van pond stuiten

ROTTERDAM, 16 SEPT. In een gezamenlijke actie hebben de Europese centrale banken vanochtend geprobeerd de spanningen op de valutamarkt weg te nemen.

De Bank of England verhoogde de belangrijkste rentetarieven met twee procent tot twaalf procent. De Nederlandsche Bank heeft de officiële tarieven vanmorgen opnieuw met een kwart procent verlaagd.

Met de ingrepen moet de enorme neerwaartse druk op het Britse pond sterling worden weggenomen. Op de valutamarkten wordt een herschikking binnen het Europees Monetair Stelsel (EMS) nog voor het weekeinde verwacht. De Nederlandsche Bank sprak deze verwachting vanochtend tegen. De koers van het Britse pond noteerde kort na de renteverhoging nog steeds onder de bodemkoers binnen het Europees Monetair Stelsel.

De spanningen binnen het EMS liepen vanmorgen al voor de bekendmaking bij een chaotische handel opnieuw hoog op. De Bank of England greep herhaaldelijk in met steunaankopen om de koers van het pond sterling binnen het EMS te steunen. Op de Londense effectenbeurs kelderden de aandelenkoersen vanmorgen ruim drie procent.

De Spaanse en Italiaanse centrale banken grepen vanmorgen met hulp van de Bundesbank ook in om de peseta en de lire te steunen. Zweden, hoewel geen lid van het EMS, verhoogde de daggeldrente opnieuw van 20 tot 75 procent om de kroon te steunen. Ook de Deense kroon stond vanmorgen onder druk.

Een bericht in de Duitse pers dat de president van de Bundesbank, Helmut Schlesinger, een verdere herschikking van de Europese valuta niet uitsloot, verhoogde eveneens de spanningen. De Britse premier Major had in verband met de sterling-crisis een officieel bezoek aan Spanje uitgesteld.

De Nederlandsche Bank verklaarde vanmorgen dat de Britse renteverhoging en de Nederlandse renteverlaging “technische maatregelen zijn om de spanning en verwarring binnen het EMS weg te nemen”. Vanmorgen heeft uitgebreide consultatie plaats gehad tussen de Nederlandse, de Britse en de Belgische centrale bank. In overleg met de Bundesbank is tot de rentebijstellingen overgegaan. Ook de Belgische Lombard-rente, het minimale tarief voor leningen aan de banken, ging vanochtend omlaag met een kwart procent tot 10,75 procent.