Oorlog in Bosniëmet de dag feller

SARAJEVO/NEW YORK, 16 SEPT. Aan de vooravond van de vredesbesprekingen in Genève wordt de strijd in Bosnië steeds feller.

Bosnische moslims beschuldigen Serviërs ervan door te gaan met etnische zuiveringen en luchtaanvallen uit te voeren op doelen in Bosnië. In de afgelopen 24 uur zijn zeker zeven Servische luchtaanvallen uitgevoerd op de stad Jajce. Ook Bihac is gebombardeerd, zo meldde een woordvoerder van de Verenigde Naties. De stad Gradacac in het noordoosten van Bosnië, die door Serviërs wordt belegerd, is de afgelopen nacht getroffen door honderd mortiergranaten. Onploffingen hebben zodanige schade toegebracht aan de watervoorziening van de hoofdstad Sarajevo dat de watertoevoer naar de ziekenhuizen weer tot stilstand is gekomen. Bosnische regeringstroepen zouden zich bij Sarajevo voorbereiden op een nieuw offensief tegen de Servische strijdkrachten.

Marrack Goulding, hoofd van de VN-operaties, zei voor de Britse televisie dat het de hoogste tijd is dat er een vliegverbod boven Bosnië wordt ingesteld, zodat er een einde komt aan de bombardementsvluchten. “De Bosnische Serviërs maken zonder twijfel gebruik van hun luchtmacht om vooral moslim-doelen aan te vallen. Dat is een grove schending van de talrijke wapenstilstanden die ze getekend hebben”, aldus de VN-man.

De Europese Gemeenschap en Islamitische Conferentie organisatie (ICO) hebben bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York voorgesteld om Servië en Montenegro, die in de VN nog de zetel van Joegoslavië bezetten, uit de volkerenorganisatie te zetten. Zij zijn van oordeel dat het regime in Belgrado geen recht heeft op deze zetel, aangezien Joegoslavië in zijn oorspronkelijk vorm niet meer bestaat, nu Bosnië, Kroatië, Slovenië en Macedonië zelfstandige staten zijn geworden. Rusland dat zich tot dusver steeds heeft verzet tegen de verwijdering van Servië, zou zijn verzet tegen een dergelijke stap al hebben opgegeven. Een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken zei: “We denken dat het contraproduktief is om te spreken over een isolering van Joegoslavië in de internationale organisaties.” Maar hij voegde daaraan toe dat er “misschien een formule gevonden zou kunnen worden waarin iedereen zich zou kunnen vinden”.

Macedonië is begonnen met het opzetten van versterkte posten langs de 240 kilometer lange grens met Servië. Dat meldt de krant Nova Makedonija. De maatregel zou voortkomen uit vrees dat de strijd kan overslaan naar het grensgebied, aangezien Servische nationalisten Macedonië als Servisch grondgebied beschouwen.