Onderwijs staakt in '94 subsidie aan Clingendael

DEN HAAG, 16 SEPT. Het instituut Clingendael is “ernstig verontrust” over het voornemen van het ministerie van onderwijs om met ingang van 1994 de jaarlijkse subsidie van 645.000 gulden aan het instituut te beëindigen.

Volgens de directeur dr.ir. J.J.C. Voorhoeve leidt deze bezuiniging tot forse inkrimping van het personeel en beperking van de dienstverlening. In totaal krijgt Clingendael vier miljoen gulden aan overheidsgeld. Buitenlandse Zaken geeft 1,6 miljoen, Defensie 1,75 miljoen. Volgens Voorhoeve is de bezuiniging onlogisch, want de laatste jaren doen publiek, media en universiteiten steeds vaker een beroep op Clingendael, “wegens de grote veranderingen en instabiliteit in de internationale verhoudingen”.

Het onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen is in 1983 opgericht door de ministeries van onderwijs, defensie en buitenlandse zaken wegens “de groeiende behoefte aan wetenschappelijke informatie en analyse van internationale vraagstukken”. Er werken 43 mensen, waarvan 22 als onderzoeker. Vooral door de veranderingen in Oost-Europa en de Golfoorlog werd het instituut bij een breder publiek bekend omdat medewerkers regelmatig voor radio en televisie optraden om de gebeurtenissen van commentaar te voorzien.

In samenwerking met de Nederlandse universiteiten krijgen ongeveer 1.500 studenten per jaar les op het instituut. Ook bij onderzoek en op het gebied van documentatie wordt veel met universiteiten samengewerkt. Als Onderwijs de intrekking van de subsidie handhaaft, kan deze samenwerking in gevaar komen, aldus Voorhoeve. Het instituut probeert door overleg met het ministerie Ritzen tot andere gedachten te brengen.