"Mozambique kan een tweede Somalië worden'

GENEVE, 16 SEPT. In Mozambique dreigt op korte termijn eenzelfde voedselschaarste te ontstaan als thans in Somalië.

Dat heeft het hoofd van het bureau humanitaire zaken van de Verenigde Naties, Charles-Henri Lamunière, gisteren in Genève gezegd. Volgens Lamunière verslechtert de situatie in tien landen in zuidelijk Afrika in hoog tempo als gevolg van de aanhoudende droogte. In Mozambique is de situatie het meest zorgwekkend, omdat de infrastructuur van het land is verwoest door tien jaar burgeroorlog. Tussen de een en twee miljoen mensen zouden direct gevaar lopen van honger te sterven. Hij waarschuwde voor een toename van het aantal vluchtelingen uit Mozambique. Op een bevolking van omstreeks vijftien miljoen telt Mozambique anderhalf miljoen vluchtelingen en zo'n twee miljoen ontheemden binnen zijn grenzen. Maandag werd in Rome onder bemiddeling van de VN een voorlopig akkoord bereikt over de distributie van hulpgoederen in Mozambique, maar de rebellen van de Renamo-beweging weigeren vooralsnog dit na te leven.

Hoewel de voedselhulp die de VN in juni van dit jaar gevraagd hebben langzamerhand begint aan te komen in de getroffen Afrikaanse landen, is er nog steeds onvoldoende bereikt in de drinkwater- en gezondheidsvoorziening, aldus Lamunière, die zei dat slechts twintig procent van alle toegezegde contributies ook daadwerkelijk was gedaan. De huidige droogte is des te erger, omdat zuidelijk Afrika tot voor kort een netto exporteur van voedsel was, met name naar landen als Soedan en Ethiopië. De regio importeert nu zo'n 1,8 miljoen ton voedsel per jaar. Zelfs wanneer het alsnog gaat regenen, zal de huidige droogte een tekort aan zaaigoed tot gevolg hebben, waardoor ook volgend jaar opnieuw voedselschaarste zal optreden.

Lamunière waarschuwde dat ook in Malawi en Angola grote aantallen mensen de hongerdood kunnen sterven. In de andere genoemde landen - Botswana, Namibië, Lesotho, Swaziland, Zambia, Zimbabwe en Tanzania - stijgt het aantal ondervoede kinderen “onrustbarend”. Volgens de VN worden de gevolgen daar eerst in volle omvang duidelijk wanneer de veestapels zullen zijn verdwenen.

Een aantal westerse landen - Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Japan, Portugal en de Verenigde Staten - heeft inmiddels besloten de bevriezing van de ontwikkelingshulp aan Malawi te verlengen om de eis voor democratische hervormingen kracht bij te zetten. Dat heeft de Britse minister van ontwikkelingshulp Lynda Chalker gisteren gezegd tijdens een bezoek aan Zambia. “Wij zijn ons bewust van de gevolgen, maar voor we de hulp hervatten willen we een verandering zien in de politiek en de bescherming van de rechten van de mens in Malawi”, aldus Chalker. (AFP, Reuter)