"Mis Mozart hoort niet in de r.-k. kerk'

ROME, 16 SEPT. Een aantal Italiaanse bisschoppen is een campagne begonnen tegen Wolfgang Amadeus Mozart, omdat deze “pretentieuze missen” zou hebben gecomponeerd die niet in een kerk uitgevoerd horen te worden.

De aanval op Mozart is ingezet door monseigneur Valentino Donnella, secretaris van de associatie van muziekliefhebbers Santa Cecilia. Hij wordt daarin gesteund door kardinaal Biffi, de voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, en diens adviseur Pellegrino Santucci, een vooraanstaand musicoloog.

Achter deze kritiek op Mozarts Requiem en de Mis in C mineur gaat een strijd schuil tussen gematigden en conservatieven over de vraag welke muziek thuishoort in de kerk. Binnen de katholieke kerk groeit het verzet tegen wat conservatieven zien als de degeneratie van de liturgische muziek na het Tweede Vaticaans Concilie begin jaren zestig.

Maar dat mgr. Donnella alleen Mozart aanvalt en niet bijvoorbeeld een componist als Rossini, heeft ook te maken met het feit dat Mozart vrijmetselaar was. De aanval op de “vrijmetselaarsmuziek” van Mozart past daarom ook in de voortdurende woordenstrijd tussen de rooms-katholieke kerk en de vrijmetselarij.