Ministers zien infiltratie van mafia in Nederland

DEN HAAG, 16 SEPT. De Italiaanse mafia opereert in toenemende mate in en vanuit Nederland. De organisatie zou een deel van haar drugshandel via Nederland laten lopen. Dit blijkt uit “recente recherche-informatie”, zo schrijven de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) in een nog vertrouwelijk beleidsplan over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Afgelopen vrijdag is in de ministerraad overeenstemming bereikt over de nota.

Volgens de nota zijn Nederlandse banken en wisselkantoren betrokken bij het via internationale transacties toesluizen van criminele winsten naar legale bv's in binnen- en buitenland. Ook bestaat er structurele samenwerking van juridische, financiële en fiscale experts met criminele organisaties.

De ministers schrijven verder dat “erosie van de beroepsethiek” valt te vrezen in legale sectoren waarbinnen de onderwereld criminele vermogens herinvesteert. Het gaat hierbij om de bouw, de autobranche, de horeca en de vuilverwerkingsindustrie.

Volgens de nota zijn er in Nederland “enige tientallen” misdaadorganisaties bezig door te dringen in de “bovenwereld”. Behalve Italiaanse organisaties werd al eerder bekend dat naast Nederlandse bendes ook Turkse, Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse en Oostaziatische misdaadgroepen in Nederland actief zijn. Verwacht wordt bovendien dat misdaadorganisaties uit Oost-Europa in Nederland zullen opduiken.

De bewindslieden menen ook dat er een reële dreiging is voor de toename van corruptie bij overheidspersoneel. Bovendien wordt het openbaar bestuur steeds vaker opgescheept met dilemma's wanneer legale vertakkingen van misdaadondernemingen aankloppen voor vergunningen of ontheffingen.

In sommige gemeenten zijn grote delen van de horeca en het onroerend goed in bepaalde wijken in handen van ondernemers “met een dubieuze reputatie”. Dergelijke ondernemers zouden meer dan anderen bereid zijn deel te nemen in risicovolle bouwprojecten waardoor gemeentebesturen zich soms gedwongen voelen met deze ondernemers samen te werken.

De totale omzet in drugs, wapens en het uitbaten van illegale gokgelegenheden wordt geschat op tien miljard gulden per jaar. Daarmee zou de georganiseerde criminaliteit tot de grotere sectoren binnen de Nederlandse economie behoren.

    • Frank Vermeulen