Minister beëindigt constructie buitenlandse werknemers

DEN HAAG, 16 SEPT. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) maakt een einde aan de constructie waarbij werknemers van buiten de EG zonder vergunning toch in Nederland werken. Met ingang van 1 december worden de regels voor ingezetenen van buiten de EG gelijk, of ze nu in loondienst zijn of niet.

Constructies waarbij voor buitenlanders de vergunningplicht wordt omzeild, doen zich vooral bij seizoenarbeid voor. Niet-ingezetenen van de EG werken daarin als "zelfstandige' en ontwijken zo de regeling die geldt voor mensen in loondienst. Werkgevers moeten voor werknemers van buiten de EG een vergunning aanvragen en die krijgen ze alleen als binnen de EG voor de vervulling van de vacatures geen mensen beschikbaar zijn.

Maar voor seizoenwerk hebben werkgevers of bemiddelaars daarop iets bedacht. De buitenlanders bieden zich als zelfstandige aan voor werk dat normaal gesproken in loondienst wordt gedaan. Soms is hij daarvoor georganiseerd in een vennootschap. De vergunningplicht die voor werknemers geldt, is niet van toepassing op "zelfstandigen'.

Volgens het ministerie van sociale zaken doen dergelijke schijnconstructies zich bij voorbeeld voor in de aardbeienpluk of bij het steken van asperges. Soms is zo'n schijnconstructie aantoonbaar en valt het bewijs te leveren dat er sprake is van een gezagsverhouding en dus een arbeidsovereenkomst. Maar dat lukt lang niet altijd.

Om aan die situatie een eind te maken laat minister De Vries per 1 december een regeling in werking treden, waarbij overeenkomsten die betrekking hebben op het verrichten van arbeid dat gewoonlijk in loondienst wordt verricht, worden gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Het gevolg hiervan is dat ook voor buitenlanders die als "zelfstandige' werk verrichten, voortaan een vergunning is vereist.