Laboratorium heeft weinig tijd voor dijkstudie

DEN HAAG, 16 SEPT. Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft komt tijd tekort om het onderzoek naar de uitgangspunten van de omstreden rivierdijkversterking binnen de door minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gestelde termijn van vijf maanden grondig uit te voeren.

Dit blijkt uit het nog vertrouwelijke Plan van Aanpak dat het laboratorium heeft opgesteld. De fractie van D66 in de Tweede Kamer wil nu dat de minister het laboratorium meer tijd gunt. D66 verlangt op zeer korte termijn overleg met de minister.

Uit eigen ervaring weet D66 dat het Waterloopkundig Laboratorium veel meer tijd nodig heeft voor een grondige studie. “We hebben eerder, vóór de minister, met het laboratorium gepraat over een eigen onderzoek. Het Lab zei toen een jaar nodig te hebben voor zo'n onderzoek”, aldus D. Eisma van D66.

In het Plan van Aanpak schrijven het Waterloopkundig Laboratorium en Rand Corporation: “De beschikbare tijd beperkt echter de mogelijkheid tot het nader uitwerken van eventuele wijzigingen in de uitgangspunten en de daaruit volgende veranderingen in de effecten van dijkversterking”. Het ministerie van verkeer en waterstaat is niet verrast over deze passage. “Omdat ze maar tot half december de tijd krijgen, kunnen ze niet in detail treden”, aldus een woordvoerster. “Maar het gaat om de uitgangspunten, het gaat niet om de details.”

De minister had de onderzoekers vijf maanden tijd gegeven omdat het dijkverzwaringsprogramma anders onnodige vertraging zou kunnen oplopen. Onder druk van groeiende oppositie tegen de vernietiging van het natuur- en cultuurgoed, gaf zij in juli van dit jaar het Waterloopkundig Laboratorium en Rand Corporation samen opdracht voor een onderzoek naar de uitgangspunten van de dijkverzwaringen. Kort nadat de minister het onderzoek had aangekondigd, hebben de Nederlandse waterschappen alle nieuwe dijkprojecten opgeschort. Algemeen-directeur Smit van de Unie van Waterschappen liet toen weten dat het opschorten van de projecten geen vertraging van de dijkverzwaring tot gevolg zal hebben als het onderzoek eind dit jaar wordt afgerond en de politiek begin volgend jaar snel een besluit neemt over de toekomst van de dijkverzwaring. Of waterschappen dit jaar of begin volgend jaar met nieuwe projecten beginnen, maakt voor de uitvoering niet uit omdat in de winter het werk goeddeels stil ligt, aldus de redenering van Smit.

    • Geert van Asbeck