"Hulp banken bij witwassen van de buit'

Recherche-onderzoek naar misdaadondernemingen wordt door verschillende factoren bemoeilijkt:

Leden van de organisatie communiceren onderling bijna uitsluitend via autotelefoons die slechts met moeite gericht kunnen worden afgeluisterd. Rechtsstreeks afluisteren van gesprekken is wettelijk (nog) verboden evenals het onderscheppen van faxverkeer

Ex-medewerkers of “onderaannemers” die incidenteel aangifte doen van mishandeling of intimidatie, trekken hun aangifte meestal snel in door bedreigingen gericht tegen familieleden

Gearresteerde leden van misdaadorganisaties laten weinig informatie los. Zij beschikken ook vaak over weinig gegevens omdat de organisatie is opgebouwd uit geïsoleerd van elkaar opererende cellen. Bij de geringe mededeelzaamheid speelt angst voor represailles een rol. Hun zwijgen wordt aan de andere kant beloond doordat familieleden tijdens eventuele detentie royaal worden ondersteund door de organisatie Nederlandse banken zijn behulpzaam bij het naar legale bv's sluizen van criminele winsten. Daardoor kunnen leiders van criminele netwerken zelfs tijdens detentie hun werk voortzetten. Het grootste deel van hun vermogen is op buitenlandse bankrekeningen buiten de greep van justitie gebleven

Onderzoek wordt verder bemoeilijkt door informatielekken en corruptie. Leiders van misdaadondernemingen trachten via hun legale activiteiten contacten te leggen met autoriteiten die behulpzaam kunnen zijn bij vergunningen, ontheffingen en dergelijke. Tevens kunnen deze contacten zorgen voor bescherming tegen ongewenste belangstelling van gemeentelijke diensten, politie of fiscus