Gesprek Franse cipiers en minister levert niets op

PARIJS, 16 SEPT. De crisis over de Franse gevangenisen is in een impasse geraakt.

Onderhandelingen tussen de minister van justitie en de vakbonden van gevangenispersoneel bleven gisteren zonder enig resultaat terwijl de staking van de gevangenbewaarders zich tot 170 van de 182 Franse gevangenissen uitbreidde. In twee gevangenissen kwam het gisteren tot beperkte opstanden van gedetineerden die zich beklagen over het strenge regime waaraan ze worden onderworpen. De acties die gepaard gingen met brandstichting, werden bedwongen door de politie die de bewaking van de strafinrichtingen heeft overgenomen. Maar ook bij de bijna 4.000 agenten van de oproerpolitie en van de gendarmerie die in en rond de gevangenissen zijn ingezet, heerst onbehagen over het uitblijven van een oplossing in het conflict. Minister van justitie Vauzelle beloofde gisteren dat de straffen (drie maanden schorsing) die enkele tientallen gevangenbewaarders wegens werkweigering waren opgelegd, ongedaan zouden worden gemaakt als het werk zou worden hervat. Hij kwam daarmee tegemoet aan een eis van de vakbonden. De onderhandelingen die daarna volgden, bleven echter zonder resultaat. Vauzelle wees de belangrijkste eis - uitbreiding van het gevangenispersoneel met ruim 2000 man - als financieel onhaalbaar af. Vanochtend werden opnieuw veertig bewakers (die geen stakingsrecht hebben) tijdelijk geschorst.