Geen rookmelders in pension

DEN HAAG, 16 SEPT. Wethouder en loco-burgemeester N.M. Dijkhuizen, die onder meer met volkshuisvesting is belast, stelde zich vanochtend rond half zes persoonlijk op de hoogte van de brand in het pension voor daklozen, dat in de volksmond "De Vogel' wordt genoemd, naar de gelijknamige beheerder. In een eerste reactie merkte Dijkhuizen op dat er naar zijn overtuiging teveel mensen in een te kleine ruimte hadden verkeerd. In "De Vogel' zouden rond vijftig mensen onderdak hebben.

Het pension is een aaneenschakeling van drie panden die in een betrekkelijk geïsoleerde buurt liggen, waar veel garages, bandenbedrijven en kantoren zitten. Omwonenden zijn er nauwelijks.

Later op de ochtend slikte Dijkhuizen zijn uitspraak over de nauwe behuizing in en verwees naar het onderzoek dat nu wordt gedaan door politie, brandweer en de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente.

Niet bekend

Na uitbreken van de brand zijn enkele explosies gehoord, maar dat is volgens de brandweer gebruikelijk. Dat er explosieven naar binnen zouden zijn gegooid achtte de brandweer vanochtend onwaarschijnlijk, omdat de brand op de tweede etage is ontstaan.

De politie arresteerde vanochtend tijdens de brand twee journalisten van RTL4. Politie-woordvoerder Van Woensel: “Zij hinderden ernstig bij het werk van de brandweer en de politie. Agenten hebben hen ettelijke malen gesommeerd om elders hun camerapositie te kiezen, wat ze bleven weigeren. Op een zeker moment richtten zij hun schijnwerpers op de ramen van het pand, waardoor de brandweer werd belet reddingswerk te doen. Nogmaals werden ze gesommeerd achter de afrastering te gaan staan. Toen ze dat opnieuw weigerden zijn ze gearresteerd.”