Friese dagtoeristenbelasting is voorlopig van de baan

WORKUM, 16 SEPT. Het plan om via de musea in de Friese gemeente Nijefurd dagtoeristenbelasting te heffen is door het college van B en W voorlopig ingetrokken. Volgens gemeentesecretaris J. Haisma wil het college eerst om tafel met de musea, waaronder het Jopie Huisman museum in Workum.

Het heffen van twee kwartjes toeristenbelasting op de entree van de musea stuitte op hevig verzet bij de vrijwilligers van het museum en bij de schilder zelf. Huisman verklaarde dat hij zijn schilderijen zou weghalen als er toeristenbelasting zou worden geheven. De vrijwilligers kondigden aan dat het museum gesloten zou worden. Het verzet was groot, omdat de gemeente het Jopie Huisman museum geen enkele subsidie heeft verstrekt en ook niet bereid was een gemeentegarantie te verstrekken voor de nieuwbouw.

Volgens burgemeester J. van der Meer van Nijefurd is toeristenbelasting nodig voor de aanleg van een groot parkeerterrein en het opstellen van een verkeerscirculatieplan om de grote toeloop naar het Jopie Huisman museum in goede banen te leiden. Door de vele negatieve reacties had het college volgens Haisma geen tijd meer om de raad een voorstel voor te leggen, mede omdat burgemeester Van der Meer twee weken met vakantie is. “Pas als het college voltallig is kunnen we overleggen met de musea en een standpunt innemen.”