Einde handelsconflict China-VS in zicht

PEKING, 16 SEPT. Amerikaanse onderhandelaars hebben na een nieuwe ronde van besprekingen de hoop geuit dat er vóór 10 oktober een oplossing voor de Chinees-Amerikaanse handelsgeschillen kan worden gevonden en dat een handelsoorlog tussen beide landen kan worden vermeden. Dit heeft de plaatsvervangend Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Michael H. Moskow vandaag gezegd bij zijn terugkeer naar Washington.

Moskow zei dat de besprekingen “zakelijk en constructief” waren en dat er niet over de door China fel betwiste levering van 150 F-16's aan Taiwan is gesproken. China moet voor 10 oktober zijn extreem protectionistische markt aanzienlijk verder openen voor Amerikaanse produkten, anders zal Amerika straftarieven opleggen aan China's snel stijgende exporten naar de VS, hetgeen China vele miljarden dollars zal kosten. De Chinese export naar de VS vormt ruim 25 procent van de totale Chinese uitvoer, die van Amerika naar China slechts 2 procent van de wereldwijde Amerikaanse export.

Het Amerikaanse handelstekort met China zal dit jaar ten minste 15 miljard dollar en wellicht zelfs 19 miljard bedragen. Moskow zei dat het Amerikaanse doel tweeledig is: “Wij willen het Chinese handelregime in overeenstemming met de GATT brengen ... Succes in de onderhandelingen zal aan de VS en de hele wereld duidelijk maken dat China bereid is die veranderingen aan te brengen, die nodig zijn om volgens de regels van het internationale handelssysteem te spelen. En van even groot belang is dat China volledige en onbelemmerde toegang en kansen geeft voor Amerikaanse boeren, producenten en exporteurs om in deze snel groeiende markt te verkopen.

Moskow laakte vier kwalijke Chinese handelspraktijken: gebrek aan doorzichtigheid in hun importbeleid, -praktijken en -planning; importrestricties en quota's; een stelsel van restrictieve onredelijke invoervergunningen; normen en inspectie-eisen die neerkomen op handelsbarrieres, met name op landbouwgebied. Verder maakte hij bezwaar tegen Chinese importverbod op goederen die in China zelf - door joint ventures en buitenlandse bedrijven - tegen hoge tarieven worden geproduceerd.

Moskow zei dat er deze week werkbesprekingen op lager niveau worden gehouden en dat handelsvertegenwoordiger Carla Hills van 23 tot 25 september hoorzittingen in Washington zal houden om commentaren aan te horen op de 3,9 miljard dollar aan Chinese exporten waarop de VS tarieven van 100 procent en meer willen opleggen.

Op 1 oktober zal een Chinese delegatie naar Washington gaan voor verdere werkbesprekingen. Op 6 oktober zal een nieuwe laatste ronde van onderhandelingen worden gehouden door de Chinese vice-minister van buitenlandse handel Tong Zhiguang en assistent-handelsvertegenwoordiger Ira Wolf en op de fatale dag 10 oktober zal Hills beslissen of er een handelsoorlog uitbreekt ja dan nee.

Moskow zei dat de kloof tussen beide zijden nog diep is, maar dat hij hoop blijft houden dat er een overeenkomst kan worden bereikt. Assistent-handelsvertegenwoordiger Ira Wolf ontnam China eerder de illusie dat het op korte termijn op eigen voorwaarden lid van de GATT kan worden. Hij bezwoer de Chinezen dat zij zonder vergaande hervormingen van hun handelssysteem niet in de GATT zullen komen en dat het zeer langdurig onderhandelingsproces zal zijn. “Het is uitgesloten dat China in de GATT komt tenzij de VS meewerkt. Wij zijn in de leidende positie als het om China's toetreding tot de GATT gaat” aldus Wolf.

    • Willem van Kemenade