Druk op Voedingsbond om suiker-CAO te tekenen

De Voedingsbond FNV heeft van zijn leden in de suikerverwerkende industrie het dringende advies gekregen het CAO-akkoord, dat met de andere bonden is gesloten, te ondertekenen. De FNV-bond wees het akkoord van de hand omdat de automatische prijscompensatie erin ontbreekt.